Мэдээ, мэдээлэл

2023-01-23Өвөрхангай аймгийн Газрын нэгдмэл сангийн 2022 оны нэгдсэн тайлан
2022-07-06БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИСС АЖИЛЛАВ.
2022-06-29БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИСС АЖИЛЛАВ.
2022-06-02Барилгын ажил эхлүүлэх зөвшөөрлийг хот байгуулалтын кадастрын цахим систем www.urban.gov.mn-р авдаг боллоо.
2022-05-16 “Е-Mongolia”-д 5 төрлийн цахим үйлчилгээ нэвтэрлээ.
2022-05-16ОРОН НУТАГТ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ҮР АШГИЙГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ТӨВИЙН БҮСИЙН СУРГАЛТ БОЛЛОО.
2022-05-02ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН “НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ-ОРЧНЫ БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ” 2022 ЗОРИЛТОТ ЖИЛИЙН ТУГ АЯЛАХ ХУГАЦААНД ХИЙЖ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН
2022-04-28АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА.
2022-02-16Төрийн жинхэнэ албаны гүйцэтгэх албан тушаалд дараах ажлын байранд тусгай шалгалт зарлалаа.
2022-01-14Өвөрхангай аймгийн Газрын нэгдмэл сангийн 2021 оны нэгдсэн тайлан
2021-12-13Албан хаагчдийн нэр, албан тушаал, харилцах утасны жагсаалт
2021-12-13МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭН, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХ БОЛОН ӨМЧЛӨХ ЭРХТЭЙ ХОЛБООТОЙ БҮРДҮҮЛЭХ БИЧИГ БАРИМТ
2021-01-18Өвөрхангай аймгийн Газрын нэгдмэл сангийн 2020 оны нэгдсэн тайлан
2020-12-25Өвөрхангай аймгийн барилгын материалын орд илэрц, барилгын материал үйлдвэрийн байршил
2020-03-15Өвөрхангай аймгийн Газрын нэгдмэл сангийн 2019 оны нэгдсэн тайлан
2019-02-12Хилийн цэсийн маргаан шийдвэрлэх заавар
2019-01-17Өвөрхангай аймгийн Газрын нэгдмэл сангийн 2018 оны нэгдсэн тайлан
2018-01-22Өвөрхангай аймгийн Газрын нэгдмэл сангийн 2017 оны нэгдсэн тайлан
2017-05-04Инженерийн барилга, байгууламж, шугам сүлжээний мэдээллийн сан байгуулах сургалт
Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР