Мэдээ, мэдээлэл

2022-01-14Өвөрхангай аймгийн Газрын нэгдмэл сангийн 2021 оны нэгдсэн тайлан
2021-12-13Албан хаагчдийн нэр, албан тушаал, харилцах утасны жагсаалт
2021-12-13МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭН, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХ БОЛОН ӨМЧЛӨХ ЭРХТЭЙ ХОЛБООТОЙ БҮРДҮҮЛЭХ БИЧИГ БАРИМТ
2021-01-18Өвөрхангай аймгийн Газрын нэгдмэл сангийн 2020 оны нэгдсэн тайлан
2020-12-25Өвөрхангай аймгийн барилгын материалын орд илэрц, барилгын материал үйлдвэрийн байршил
2020-03-15Өвөрхангай аймгийн газрын нэгдмэл сангийн 2019 оны нэгдсэн тайлан
2019-02-12Хилийн цэсийн маргаан шийдвэрлэх заавар
2019-01-17Өвөрхангай аймгийн газрын нэгдмэл сангийн 2018 оны нэгдсэн тайлан
2018-01-22Өвөрхангай аймгийн газрын нэгдмэл сангийн 2017 оны нэгдсэн тайлан
2017-05-04Инженерийн барилга, байгууламж, шугам сүлжээний мэдээллийн сан байгуулах сургалт
Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР