Лабораторийн стандарт

Өвөрхангай аймгийн Барилгын материалын сорилт шинжилгээний итгэмжлэгдсэн лабораторид хийгдэж буй ажлын  хүрээний тодорхойлолт

Д/д

Сорилтын төрөл

Шинжлэгдэх бүтээгдэхүүн

Тодорхойлогдох үзүүлэлт

Сорилтын арга, аргачлал

1

Физик, механик сорилт

Керамик тоосго ба гулдмай

Хэмжээний зөрүү /Урт, өргөн, зузаан/

MNS 0138:2010

Жин

MNS 0138:2010

Эзэлхүүн, жин

MNS 2915:1980

Шахалтын бат бэх

MNS 982:1980

Зөвшөөрөгдөх согог, гэмтэл

MNS 0138:2010

Ан цавын тоо

MNS 0138:2010

Ус шингээлт

MNS 983:1980

2

Зам талбайн хучилтын бетон хавтан

Шахалтын бат бэх

MNS 1272:1999

Геометр хэмжээс

MNS 4699:2016

Гадаргуугийн үзэмж

MNS 1228:1987

Ус шингээлт

MNS 2122:1985

3

Барилгын ажилд хэрэглэх элс

Нягт

MNS 2916:2014

Асгаасан нягт

Ширхэг хоорондын зай

Ширхэглэлийн модуль

Тоос, шаварлаг хэсгийн хэмжээ

Бүхэл шаврын агууламж

Чийглэг

0,14 мм-ээс бага хэсгийн агууламж

0,63 мм шигшүүр дээрх үлдэц

Ус шингээлт

Элсэнд агуулагдах хайрга

4

Барилгын ажилд хэрэглэх хайрга, буталсан хайрга, дайрга

Нягт

MNS 2998:2009

Асгаасан нягт

Ширхэг хоорондын зай

Бутлагдсан хэсгийн хэмжээ

Сүвэрхэг хэсэг

Бутрамтгай чанар

Тоос, шавар, шорооны хольц

Бүхэл шаврын хэмжээ

Нимгэн үзүүрлэг хэсгийн хэмжээ

Чийглэг

Ус шингээлт

5

Бетон сорьцоор бат бэхийг тодорхойлох

Шахалтын бат бэх

MNS 1272:1999

6

Хөөсөн, полистирол бүтээгдэхүүн

Зузаан

MNS ISO 29466:2010

Эзэлхүүн

MNS ISO 29470:2010

Чийг

MNS EN 1609:2010

Ус шингээлт

EN 12087

7

Автоклавын бус сийрмэг бетон гулдмай

Шахалтын бат бэх

MNS 1521:2016

Дундаж нягт (чийгтэй үеийн)

MNS 1521:2016

Дундаж нягт (Хуурай үеийн)

MNS 1521:2016

Гулдмайн жин

MNS 6054:2009

Чийг

MNS 1521:2016

Ус шингээлт

MNS EN 712-11:2016

8

Автоклавын хийт бетон гулдмай

Шахалтын бат бэх

MNS 1521:2016

Дундаж нягт (чийгтэй үеийн)

MNS 1521:2016

Дундаж нягт (Хуурай үеийн)

MNS 1521:2016

Гулдмайн жин

MNS 6054:2009

Чийг

MNS 1521:2016

Ус шингээлт

MNS EN 712-11:2016

9

 

Цемент

Хэвийн өтгөрөлт

MNS 0976:2008

Барьцалдах хугацаа

Нунтаглалт

Шахалтын бат бэх

Гулзайлтын бат бэх

Эзэлхүүний жигд бус өөрчлөлт

10

Үл эвдэх сорилт

Бетон, төмөр бетон бүтээц

Бат бэх

MNS ISO 1920-7:2006

Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР