Монгол Улсын хуулиуд

2017-05-01Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай
2017-05-01Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хууль
2017-05-01Газрын төлбөрийн тухай хууль
2017-05-01Кадастрын зураглал ба газрын кадастрын тухай хууль
2017-05-01Газрын тухай хууль
2017-05-01Геодези, зураг зүйн тухай хууль
Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР