Төсөв, санхүүгийн ил тод байдал

2023-05-24Өвөрхангай аймгийн ГХБХБГ-ын 2022 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудит
2022-06-02Төсвийн гүйцэтгэлийн 2022 оны 05 дугаар сарын мэдээ
2022-05-02Төсвийн гүйцэтгэлийн 2022 оны 04 дүгээр сарын мэдээ
2022-04-04Төсвийн гүйцэтгэлийн 2022 оны 03 дугаар сарын мэдээ
2022-03-02Төсвийн гүйцэтгэлийн 2022 оны 02 дугаар сарын мэдээ
2022-02-01Төсвийн гүйцэтгэлийн 2022 оны 01 дүгээр сарын мэдээ
Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР