Газар зохион байгуулалт, төлөвлөлтийн үйл ажиллагаа

2024-05-212024 онд Өвөрхангай аймгийн хэмжээнд газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан гэр орон сууц хашааны газар, төмс, хүнсний ногооны усалгаатай тариалан зориулалтаар олгох газрын мэдээлэл
2023-03-09ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН БАРУУНБАЯН-УЛААН СУМЫН 2023 ОНД ШИНЭЭР ӨМЧЛҮҮЛЭХ, ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ГАЗРЫН БАЙРШИЛ
2023-03-09ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ТАРАГТ СУМЫН 2023 ОНД ШИНЭЭР ӨМЧЛҮҮЛЭХ, ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ГАЗРЫН БАЙРШИЛ
2023-03-09 ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН БАЯНГОЛ СУМЫН 2023 ОНД ШИНЭЭР ӨМЧЛҮҮЛЭХ, ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ГАЗРЫН БАЙРШИЛ
2023-03-09 ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН БОГД СУМЫН 2023 ОНД ШИНЭЭР ӨМЧЛҮҮЛЭХ, ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ГАЗРЫН БАЙРШИЛ
2023-03-09ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ӨЛЗИЙТ СУМЫН 2023 ОНД ШИНЭЭР ӨМЧЛҮҮЛЭХ, ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ГАЗРЫН БАЙРШИЛ
2023-03-09ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ЕСӨНЗҮЙЛ СУМЫН 2023 ОНД ШИНЭЭР ӨМЧЛҮҮЛЭХ, ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ГАЗРЫН БАЙРШИЛ
2023-03-09ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ЗҮҮНБАЯН-УЛААН СУМЫН 2023 ОНД ШИНЭЭР ӨМЧЛҮҮЛЭХ, ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ГАЗРЫН БАЙРШИЛ
2023-03-09ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ТӨГРӨГ СУМЫН 2023 ОНД ШИНЭЭР ӨМЧЛҮҮЛЭХ, ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ГАЗРЫН БАЙРШИЛ
2023-03-09ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ГУЧИН-УС СУМЫН 2023 ОНД ШИНЭЭР ӨМЧЛҮҮЛЭХ, ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ГАЗРЫН БАЙРШИЛ
2023-03-09ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН НАРИЙНТЭЭЛ СУМЫН 2023 ОНД ШИНЭЭР ӨМЧЛҮҮЛЭХ, ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ГАЗРЫН БАЙРШИЛ
2023-03-09ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН САНТ СУМЫН 2023 ОНД ШИНЭЭР ӨМЧЛҮҮЛЭХ, ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ГАЗРЫН БАЙРШИЛ
2023-03-09ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН УЯНГА СУМЫН 2023 ОНД ШИНЭЭР ӨМЧЛҮҮЛЭХ, ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ГАЗРЫН БАЙРШИЛ
2023-03-09ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ХАРХОРИН СУМЫН 2023 ОНД ШИНЭЭР ӨМЧЛҮҮЛЭХ, ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ГАЗРЫН БАЙРШИЛ
2023-03-09ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН БАТ-ӨЛЗИЙ СУМЫН 2023 ОНД ШИНЭЭР ӨМЧЛҮҮЛЭХ, ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ГАЗРЫН БАЙРШИЛ
2023-03-09ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ХУЖИРТ СУМЫН 2023 ОНД ШИНЭЭР ӨМЧЛҮҮЛЭХ, ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ГАЗРЫН БАЙРШИЛ
2023-03-07ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН АРВАЙХЭЭР СУМЫН 2023 ОНД ШИНЭЭР ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ГАЗРЫН БАЙРШИЛ
2023-03-07ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН АРВАЙХЭЭР СУМЫН 2023 ОНД ШИНЭЭР ӨМЧЛҮҮЛЭХ ГАЗРЫН БАЙРШИЛ
Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР