Дуудлага худалдаа зохион байгуулах тухай

2020-03-25

Арвайхээр сумын 13 дугаар баг амины орон сууцны Дөл хэсэгт Худалдаа үйлчилгээний зориулалтаар газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдааг цахим биржээр 2020 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдөр зохион байгуулна.

2020 оны 03-р сарын 30-ны өдрөөс  оролцогчдийг  хаягаар бүртгэнэ.

Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР