Авлигын эсрэг миний-бидний оролцоо арга хэмжээнд оролцов.

2022-05-30

Өвөрхангай аймгийн ГХУСАЗСЗөвлөлөөс Хууль эрхзүйн хэлтэстэй хамтран зохион байгуулсан хууль,хяналтын байгууллагуудын үйлчилгээ үзүүлэх өдөрлөгөөр "Авлигын эсрэг миний-бидний оролцоо" арга хэмжээнд нэгдэв. 

Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР