Албан тушаалын тодорхойлолт

2023-05-24

     Аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын албан хаагчдын албан тушаалын тодорхойлолтыг Төрийн албаны зөвлөлийн 2020 оны 11 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 360 дугаар тогтоолоор, Газрын даамлын албан тушаалын тодорхойлолтын "Тусгай шаардлага" хэсэг дэх өөрчлөлтийг Төрийн албаны зөвлөлийн 361 дүгээр тогтоолоор хянаж баталсан байдаг.

Төрийн албан хаагчийн 14 албан тушаалын тодорхойлолтыг PDF өргөтгөлөөр хавсралтаар оруулав.

Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР