Монгол орны геодезийн тулгуур сүлжээ, геодезийн байнгын цэг, тэмдэгтийн тухай

2019-05-26
Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР