Агентлагийн даргын тушаал

2020-01-15Геодезийн байнгын цэг, тэмдэгтийг хадгалах, хамгаалах, нүүлгэн шилжүүлэх журам - 2019 оны А/291
2019-01-04Хилийн цэсийн маргаан шийдвэрлэх заавар - 2018 оны А/209
2017-11-10Баг, хорооны хилийн заагийг тодорхойлох, баталгаажуулах аргачлал - 2017 оны А/249
2017-06-02Нэгж талбарын хилийн эргэлтийн цэг, тэмдэгтийн загвар батлах тухай
Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР