Үйл ажиллагааны стратегийн зорилт

     Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын бодлогыг хэрэгжүүлэхэд оновчтой удирдлага зохицуулалтаар хангах, мэргэжлийн чадварлаг боловсон хүчинд суурилсан, иргэдэд үйлчлэх үйлчилгээний ил тод, шуурхай байдлыг хангасан хамт олон байх.

Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР