Барилга, хот байгуулалт

2023-06-19Хот байгуулалтын кадастрын цахим системээр барилга барих хүсэлт илгээх заавар
2023-06-19Барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээ авахад бүрдүүлэх жишиг баримт бичгийн жагсаалт
2022-06-23Барилгын ажил эхлүүлэх зөвшөөрлийг цахимаар авдаг боллоо.
2021-12-13Өвөрхангай аймаг Газрын харилцаа,барилга хот байгуулалтын газрын Барилгын материалын итгэмжлэгдсэн лабораторид мөрдөгдөх тариф
2021-12-13“ЕРӨНХИЙ АРХИТЕКТОРЫН ДҮРЭМ"-ИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АСУУДЛЫН ХҮРЭЭНД ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
2021-12-13АРХИТЕКТУР ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ДААЛГАВАР, ДУЛААНЫ ТОДРУУЛАХ ХУУДАС АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ
2021-12-13Засгийн газрын 213 дугаар тогтоолоор "Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгох дүрэм" шинэчлэгдэн баталагдлаа.
2021-12-13Засгийн газрын 212 дугаар тогтоолоор "Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрэм" шинэчлэгдэн баталагдлаа.
Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР